Ingyenes oktatóprogramok: óriási érdeklődés, folyamatos szakmai támogatás

Az idei tanévre biztosan emlékezni fogunk: a koronavírus-járvány miatt az iskolák 2020. március 16-tól digitális tanrendre álltak át, a tanároktól kapott online útmutatás alapján a gyerekek otthon dolgozzák fel és sajátítják el a tananyagot. A váratlan kényszerhelyzet hatalmas lendületet adott a hazai oktatási rendszer digitalizációjának és az ehhez elengedhetetlen módszertani megújulásnak is: a legtöbb iskolában a digitális átállás igen rövid idő alatt végbement. Az eredmények elsősorban a pedagógusok rendkívüli erőfeszítéseinek köszönhetők.

A modern, digitális eszközökkel támogatott oktatás elkötelezett közvetítőjeként az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport is szeretne segítséget nyújtani a digitális tanrendben tanító pedagógus kollégáknak. A kutatócsoport nemzetközi együttműködésben két világszerte elismert – 2019 szeptembere óta pilot-vizsgálat keretében Magyarországon is kipróbált – oktatóprogramhoz kínál ingyenes hozzáférést a tanév végéig minden magyar iskola számára. Mind a matematikatanulást támogató Matific, mind pedig az angoltanulást segítő myON többezer pedagógus érdeklődését keltette fel, amint az a honlapunkon közzétett gyorsjelentésben is olvasható.

Szerethető matematika

Matific digitális oktatóprogram

Az 1-6. évfolyamokon alkalmazható Matific egy úgynevezett komoly játék: a matematikai fogalmak, algoritmusok, valamint számítási műveletek élményalapú elsajátítását támogatja a gamifikált oktatóprogram.

Az Oktatás 2030 kutatása keretében az önként jelentkező iskolák már tavaly október óta használhatják a szoftvert. Ekkor 239 pedagógus élt a lehetőséggel, fejenként átlagosan valamivel több, mint egy csoporttal vettek részt a kutatásban. A közös munka fontos tapasztalatokkal szolgál mind a kutatók, mind a szoftverfejlesztők számára a tanulási mechanizmusokat, valamint a programhasználatot illetően. A résztvevő pedagógusok szakmai támogatását a Kutatócsoport zárt Facebook-csoportjában biztosítja, közben pedig az intézményekhez visszacsatornázott kutatási részeredmények is a tanárok további fejlődését segítik.

A Matific felajánlását követően a programot használó pedagógusok száma csaknem ötszörösére emelkedett, immár – az átlagos osztálylétszám alapján becsülve – mintegy húszezer tanuló számára nyújtva digitális támogatást a matematikai alapkészségek kialakításához. Az újonnan bekapcsolódó felhasználók támogatására is a fenti Facebook-csoport szolgál.

Élvezetes angoltanulás

myON digitális oktatóprogram

Az angol nyelven való olvasási készség kialakulását, szövegértést és helyes kiejtést támogató Renaissance-myON is élményszerűségének és személyre szabottságának köszönheti sikerét. A szoftver életkori megkötés nélkül használható, mindazonáltal a tavaly ősszel önként jelentkező iskolákkal indult kutatási programban csak a 8. évfolyam végéig ajánlott olvasmányok szerepelnek.

A myON segítségével nagyon egyszerűen hozhatók létre a diákok nyelvi szintjének és érdeklődési körének megfelelő, személyre szabott óravázlatok, emellett pedig a tanulók teljesítménye, fejlődése is pontosan nyomon követhető. A kutatásban résztvevő pedagógusok munkáját Facebook-csoport segíti, valamint honlapunkon számos további hasznos dokumentum található.

A Renaissance Learning járványügyi helyzetben tett felajánlásának köszönhetően a myON többezer könyvből álló digitális könyvtára vált ingyenesen elérhetővé a tanév végéig. A lehetőséggel élve a felhasználók már több mint kétezer könyvet kezdtek meg és mintegy húszezer percet töltöttek olvasással. A felkínált verzióból mindössze néhány kényelmi funkció hiányzik annak érdekében, hogy valamennyi használó számára egységes belépési kódot lehessen használni. Az olvasmányok mellett tehát a nyelvi fejlesztés számára legfontosabb funkciók is rendelkezésre állnak, mint például az olvasási sebesség beállítása, vagy a szövegkövető hangos felolvasás.

Matific és myON az osztálytermekbenDigitális oktatóprogramok