Szerethető matematika

Miként lehet jobban bevonni, lekötni a diákokat matekórán? És hogyan küzdhető le a matematikával kapcsolatos szorongás? Ezeket a kérdéseket járta körül az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport, a Nemzeti Pedagógus Kar és a Bolyai János Matematikai Társulat áprilisi workshopja.

Az MTA TTK újbudai épületében rendezett bemutatót Csépe Valéria, az Oktatás 2030 szakmai vezetője nyitotta meg. Csépe agykutató professzorként a hatékony tanuláshoz szükséges érzelmi állapotról beszélt. „Ha félünk és szorongunk, egy agyi blokk megakadályozza a tanulást.” Itt értékelődik fel a játékosított tanulás lehetősége: az efféle feladatokat a diák nemcsak kedvvel, motiváltan végzi, de példáról példára haladva magabiztosságot is szerez. A „mellékhatásként” fellépő jókedv ellenére a jól felépített tanulássegítő szoftverekkel való munka nem játszadozás: lényege a „csinálva tanulás” elve. Agyunk akkor képes rögzíteni a tanultakat, ha azokat érzelmekhez, élményekhez kötheti.

A matematikatanulás másik alapköve a fogalmi megértés, ez lesz „a szilárd alap a későbbi sikerekhez” – mutat rá Csépe. Márpedig ugyanazt a problémát változatos példákban feldolgozva a gamifikált programok a valódi, fogalmi megértést segítik a megoldások értelmetlen biflázása helyett. A diák saját tempójában haladhat feladatról feladatra a konkrét kérdések megoldásától az elvont matematikai fogalmak megértéséig.

Időben észrevenni

Mindezekre a gyakorlatban természetesen számos analóg példát ismerünk már: a piros-kék korongok, vagy a színes mértani készlet, ami minden elsős táskájában megtalálható szintén ezt a fogalmi megértést segítik. Ezeknek az eszközöknek a digitális térbe rendezése az otthoni gyakorlást is vonzóbbá teszi a gyerekek számára, miközben a tanárt is tehermentesíti.

Matific matematikatanulást segítő szoftverAz immár 30 országban alkalmazott Matific matematikatanulást segítő szoftvert Scott Smith, a cég alelnöke mutatta be. Néhány feladat megoldása után a tanári platformra kattintva a workshop résztvevői kipróbálhatták, miként állíthatók be egy osztály számára a gyakorolandó témakörök, és hogyan lehet differenciálni a különböző képességszintű tanulók között anélkül, hogy egy-egy lemaradó, vagy éppen kiugróan ügyes diák lekötné a pedagógus figyelmének nagy részét.

A személyre szabott tanulást a példákat követő azonnali visszajelzés is segíti. A Matific pedagógiai koncepciójának megfelelően a hibákra értékes, informatív válasz érkezik. A rontott példákat tehát rövid magyarázóanimáció követi, majd a feladatok visszatérnek. A program így ellenőrzi a megértést és mélyíti tudássá a frissen felfedezett összefüggéseket.

Minőségi gépidő

A tanári munkát a programba beépített tanítási ötletek, óratervek is segítik. Emellett a visszajelzésekből is sokat lehet okulni: nemcsak az egyéni fejlődés nyomon követhető, de az eredmények az osztály, az iskola és a tankerület szintjén is rendezhetők, összehasonlíthatók. Így biztosítható, hogy az esetleges lemaradást, a valódi megértésben fellépő nehézséget a pedagógus idejekorán észreveszi és be tud avatkozni. Elkerülhetővé válik tehát, hogy az idő nyomása alatt a hézagos tudásra újabb, még összetettebb tananyagok épüljenek, így megágyazva a matekot gyakran övező szorongásnak.

Természetesen a digitális tanulástámogatáshoz szükséges valamilyen okoseszköz is, márpedig jelenleg Magyarországon a tanulásban érintett felhasználók 60 százalékának nem áll rendelkezésére fejlett technológiai infrastruktúra. Ezért fontos, hogy a Matific használatához elég, ha a diákok akár csak egy okostelefonnal rendelkeznek. Mindez a kütyünyomkodást is új megvilágításba helyezi: a gyerekek megtapasztalhatják, hogy a képernyő előtt töltött idő úgy is lehet szórakoztató, hogy az közben az épülésüket is szolgálja.

Szerethető matematika workshop - Matific
tanár-diák kapcsolatmyON