Az inkluzív nevelés minden gyermek szükségleteit képes kielégíteni

Útmutató az integrált és inkluzív oktatáshoz a többségi pedagógus számára című kötetükben az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport szakértői a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó tudnivalók között segítenek eligazodni.

A többi között bemutatják a hazai törvényi szabályozás biztosította kereteket, az ellátórendszer jellemzőit, valamint a sajátos nevelési igény megjelenését az új Nat-ban. Kitérnek az egyéni tanulási utakra, a személyre szabott értékelés lehetőségeire, céljaira, és bemutatják például a támogató team szerepét, kompetenciáit is. 

A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) integrált, a többségi nevelési-oktatási intézményekben történő együttnevelése az 1993-as közoktatási törvény óta legális, és a törvény alapján egyenrangú alternatíva a hazai közoktatásban. Napjainkban a SNI gyermekek több, mint 70%-a integrált nevelésben vesz részt, vagyis a többségi intézmények szinte mindegyike, ezzel együtt a pedagógusok többsége jelenleg is érintett vagy érintetté válik ebben a folyamatban.

Gyakorlati tapasztalatok támasztják alá azt a tényt is, hogy két azonos fogyatékossági kategóriába sorolható gyermek között gyakran nagyobb a különbség, mint a fogyatékossággal élő gyermek és tipikusan fejlődő társai között.

Az inkluzív nevelés során azonban, amelynek megvalósítása iskolafejlesztési folyamatként is értelmezhető, az intézmény alkalmassá válik minden egyes gyermek nevelési szükségleteinek kielégítésére.

 Az Útmutató az integrált és inkluzív oktatáshoz a többségi pedagógus számára című kötet itt érhető el: 

https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-az-integralt-es-inkluziv-oktatashoz.pdf