Az autista tanulók integrált nevelésében is segítséget nyújt az Oktatás 2030

Már elérhető az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport Tantervi és módszertani útmutató füzeteinek következő kötete, amely az autista tanulók integrált nevelésében támogatja a pedagógusokat. Ez a kiadvány a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiben foglaltakat egészíti ki, és konkrét példákkal is segíti a gyakorlati munkát.

Mivel az autizmus spektrumzavar (ASZ) korántsem ritka jelenség – a népesség legalább egy százalékát érinti -, ebből következően előbb-utóbb minden pedagógus találkozik az ASZ valamilyen jelét mutató tanulóval. Ezért is fontos, hogy szakemberek jól értsék az autizmus természetét és fejlesszék gyakorlati-módszertani tudásukat. Külön kihívást jelent, hogy az ASZ az értelmi és nyelvi képességek bármely szintjén jelen lehet.

A gyakori viselkedéses tünetek mellett a kiadvány részletesen bemutatja az együttnevelés sikeréhez szükséges feltételeket, és fontos módszertani ajánlásokat tesz az egyénre szabott motivációs rendszer kialakításától az önálló gyakorló feladatsorok összeállításáig számos témában. 

Az autista gyerekek környezetének komplex akadálymentesítésének gyakorlati megvalósításához feltétlenül szükséges annak megértése, hogy az autizmus hogyan befolyásolja az információfeldolgozást, a megértést és a társas helyzetekben való részvételt. Az útmutató kitűnő sorvezetőül szolgál ehhez, és az osztálytermen kívüli-belüli, valamint a kommunikációs akadálymentesítéshez is. 

A tananyag adaptációjának lehetőségét konkrét példákkal illusztrálják a szerzők tantárgyanként, és természetesen kitérnek a szülőkkel, kortársakkal való együttműködés szükséges és lehetséges módozataira is. 

Az autista tanulók integrált neveléséhez készített tantervi és módszertani útmutató füzet itt érhető el: https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/09/utmutato-az-autista-tanulok-integralt-nevelesehez.pdf