Hogyan támogathatók a beszédfogyatékos tanulók? – Megjelent a módszertani segédlet

A beszédfogyatékos tanulók integrált neveléséhez nyújt segítséget az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport Tantervi és módszertani útmutató füzeteinek következő kötete. 

Mivel a magyar iskolák tanulási-tanítási folyamatai erősen támaszkodnak a verbalitásra és a tankönyvhasználatra, kiemelten fontos feladatot jelent a sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos tanulók számára szükséges nevelési-oktatási környezet kialakítása, a tantervi tartalmak és az egyes tantárgyi módszertanok adaptálása, valamint az infokommunikációs akadálymentesítés.

A kiadvány részletesen bemutatja a beszéd, valamint a nyelv fejlődési vagy szerzett zavarát mutató tanulók jellemzőit, nehézségeit, és ennek tanulási-tanítási folyamatban jelentkező következményeit. Kitér ezen diákok erősségeire is, és bemutatja a pedagógusok számára segítségül hívható eszközök széles palettáját a tanítás-tanulás különböző fázisaiban.

Részletezi a beszédfogyatékos gyermekek fejlődését támogató tanulásszervezési sajátosságokat, és a logopédussal, valamint a szülőkkel folytatott együttműködés lépcsőfokait. 

Az útmutató számos gyakorlati példát is tartalmaz, amelyek tantárgyanként mutatják be, hogyan támogathatók a nyelvfejlődési zavarral küzdő diákok tipikusan fejlődő társaikhoz képest. Hiszen ők minden esetben jelentős eltérést mutatnak az írott nyelv használatában is.

A beszédfogyatékos tanulók integrált neveléséhez segítséget nyújtó tantervi és módszertani útmutató füzet itt érhető el: https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/09/utmutato-a-beszedfogyatekos-tanulok-integralt-nevelesehez.pdf