Útmutató készült a hallássérült tanulók integrált neveléséhez

A pedagógusoknak nyújtott szakmai támogatás részeként Tantervi és módszertani útmutató füzetek címmel indított sorozatot az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport. Elektronikus formában immár elérhető a kiadványok következő része: Az útmutató a hallássérült tanulók integrált neveléséhez. A kiadvány segítséget nyújt egy olyan közös értelmezési keret megteremtéséhez, amely az érintett tanulók esetében megalapozza a gyógypedagógus és az iskola közötti együttműködést.

Mivel a szerzők tágan értelmezik az integráló intézmény fogalmát, és minden olyan intézményt annak tekintenek, amelyben a többségben lévő tanulóktól eltérő, speciális szükségletű, azaz különleges bánásmódot igénylő tanuló(k) együttnevelése, -oktatása történik, ez az útmutató hasznos segítséget jelent mind a hallássérültekkel foglalkozó szakembereknek, mind a pedagógusoknak. 

A hallássérült tanulók integrált nevelését támogató útmutató részletesen bemutatja a hallás jelentőségét a mindennapi életben, a rendellenességek okait, fokozatait, csoportosítását, és mindezek következményeit a valóságészlelésre. Mivel a hallássérülésnek a beszédfunkciók fejlődésétől a koncentráció fokán át a teljes személyiségszerkezet alakulására hatása van, kulcsfontosságú, hogy a pedagógusok ismerjék a hallássérült gyermekek által használt technikai eszközöket (hallókészülékek, implantátumok, adó-vevők), amelyek támogathatják a gyermekek fejlődését. 

A módszertani útmutató azonban nem csak ebben nyújt segítséget, hanem részletesen taglalja azokat a tanulásszervezési kérdéseket, módszertani ajánlásokat is, amelyek megkönnyítik a hallássérült tanulók mindennapjait az oktatásban. A pedagógusok olvashatnak a hallássérült diákok ülőhelyének kiválasztási szempontjairól, az osztályterem ideális elrendezéséről, a visszhangosság csökkentésének jelentőségéről, emellett a szemléltetés, a jegyzetelés megkönnyítésének lehetőségeiről, valamint a fejlesztő értékelésről.

Míg a Nemzeti alaptanterv (Nat) és a kerettantervek alapján készülő helyi tanterv a tantárgyi tartalmakat határozza meg, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához összegyűjtött irányelvek ahhoz adnak támpontot, hogy a Nat tantárgyi tartalmai közül mely területeken van szükség módosításra. 

A hallássérült tanulók esetében a tanulási nehézségek egyik legfőbb oka a szövegértő olvasás gyengesége. A szókincs és a nyelvhelyesség fejlesztése ezért minden tantárgy esetében kiemelt feladat. Az útmutató ehhez is részletes, példákkal illusztrált segítséget nyújt csakúgy, mint a gyógypedagógusokkal, speciális intézményekkel és a szülőkkel való együttműködés kérdéseiben. 

Az útmutató a hallássérült tanulók integrált neveléséhez című kiadvány az alábbi linkre kattintva érhető el: 

https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/08/utmutato-a-hallasserult-tanulok-integralt-nevelsehez.pdf