Elköteleződés és kreativitás – Így rázza fel a digitális pedagógia az osztálytermeket

A Thinqi digitális oktatási alkalmazást fejlesztő brit CDSM Interactive kiveszi a részét az oktatás világszintű átalakulásából. Szolgáltatások széles tárházát nyújtva a digitális tantervek kialakításától kezdve a tanárok informatikai képzéséig, megoldásaik Wales iskoláiban már a mindennapok részét képezik, és most debütálnak Egyiptom oktatási intézményeiben is. Dan Sivak, a CDSM vezérigazgatója Londonban, a BETT Show-n mesélt nekünk munkájukról és küldetésükről. (English version below.)

 

Milyen igényt felismerve született meg a Thinqi?

A vállalat 18 évvel ezelőtt született, az alapítói pedig egytől egyig oktatási szakemberek. Meggyőződésünk szerint a fejlődés mozgatórugója az oktatás, aminek megkerülhetetlen eleme a digitális technológia. A Thinqi egy tanulásszervezési rendszer, egy stratégiai fontosságú digitális alkalmazás, de sok informatikai céggel ellentétben, amelyek kizárólag felülről lefelé irányuló megközelítéseket alkalmaznak a tanulás terén, mi a tanárok és a diákok minél szélesebb körű bevonására törekszünk. Egy olyan platform létrehozása a célunk, amely képes hatékonyan segíteni a tanárokat oktatási céljaik megvalósításában.  A Thinqi kiválóan beépíthető a behaviorista, a kognitivista és a konstruktivista tanulási modellekbe is, mivel egy olyan digitális környezetet teremt, ahol tanár és diák eredményesen dolgozhat együtt.

Miért éri meg használni a Thinqit?

A Thinqi nagyon könnyen hozzáférhető, minden operációs rendszeren és az összes mobil platformon fut. Vonzó pedig azáltal lesz, amilyen tartalmat beletöltünk. Éppen ezért dolgozunk együtt olyan partnerekkel, mint például az Encyclopaedia Britannica: a digitális tartalom a rendszerünk egyik alapköve. Arra kell törekednünk, hogy a platform mind a technológiai jellemzők, mind pedig a tartalom tekintetében az online térben megszokott színvonalat nyújtsa a diákok és a tanárok számára. El is várják tőlünk a magas minőségű digitális tanulásélményt.

Vajon a digitális technológiákkal kiválthatók a hús-vér pedagógusok? Óhatatlanul felmerül a kérdés, mivel a pedagógusok átlagéletkora a világ legtöbb országában vészesen növekszik.

DS: Őszintén szólva ez a kérdés valóban egyre többször felmerül, de eközben a gyakorlatban sokkal inkább egy olyan vegyes modellt (blended learning model) látunk, amelyben bár jelen van a digitális technológia, a tanárok változatlanul alapvető fontosságúak. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a 21. század oktatáspolitikai döntéshozói pedagógiai modelltől függetlenül kénytelenek számba venni és kihasználni a technológia nyújtotta lehetőségeket, amikor korunk kihívásaira keresnek válaszokat. Mindebből az következik, hogy az összes tanár – az időstől a fiatalig – munkája során használni fogja a digitális technológiát. Bízom benne, hogy minél több pedagógusnak lesz erre lehetősége; azoknak mindenképpen, akik szakmájukban elhivatottak, és az élményalapú, gondolkodásra késztető, progresszív oktatásban hisznek.

Miként alakul át a tanárok szerepe ebben a digitális technológiával támogatott, vegyes oktatási környezetben?

Jó kérdés! Mint a magán- és szakmai életünk sok más területét, az oktatást is átszabhatja a digitális technológia. Meghatározza azt, ahogyan a dolgokat végezzük. A digitális alkalmazások megjelenése a tanítás és a tanulás területén természetesen változást hoz, ami néhányak számára bizonyára kihívást jelent majd. Mindazonáltal tanárként magam is igyekszem folyamatosan bővíteni a tudásomat és új módszereket tanulni, mivel csak így dolgozhatok egyre magasabb és magasabb színvonalon. Azért teszem mindezt, hogy a diákjaim a lehető legjobb oktatást kapják és a lehető legjobb eredményeket érhessék el. Tehát ha azt látom, hogy a digitális tartalmak és alkalmazások segíthetnek felkelteni a gyerekek érdeklődését a tananyag iránt, akkor ezt az értéket felismerem és megbecsülöm. A digitális technológia segítségével a tanárok számos olyan képességet és módszert fejleszthetnek ki, amelyekre nem lenne lehetőségük, ha megrekednének a hagyományos, frontális oktatás módszereinél. A digitális technológia hatékony alkalmazásával a tanárok faszilitátorként, mentorként lehetnek jelen az osztályteremben. Ezáltal olyan mértékben válik megvalósíthatóvá a személyre szabott oktatás, amely ezen eszközök nélkül elképzelhetetlen lenne. Mi úgy látjuk, hogy legyen szó bármely pedagógiai modellről, a valódi változás mozgatórugói a tanárok. Ebből adódóan, ha egy oktatási rendszer valóban beemeli a digitális technológiákat, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése is elengedhetetlenné válik.

A Thinqiben nagy szerep jut a diákok saját tartalomelőállításának is. Ez is a szélesebb körű bevonást szolgálja?

Az iskoláknak és a tanároknak nagyon fontos belátniuk, hogy a diákoknak olyan eszközökre van szükségük, amelyeken keresztül feldolgozhatják, megjeleníthetik a frissen elsajátított ismereteket és képességeket. Meg kell értenünk, hogy a mai gyerekek minden eddigitől eltérő környezetben nevelkednek, és ebben kell majd boldogulniuk is. Például a mai diákok Wales-ben ugyanolyan eséllyel adnak jó digitális válaszokat, mondjuk olyan módon, hogy építenek egy számítógépet, videót animálnak, vagy éppen szoftvert programoznak, mint amilyen szívesen mondjuk egy házi dolgozatban vagy írásbeli vizsgán adnak számot a tudásukról. Az önálló, vagy a másokkal közösen végzett munka során hatékonyan bizonyíthatják a tudásukat, készségeiket. Eközben pedig éppen azok a kvalitásaik erősödnek, amelyek segítségével hasznos tagjai lehetnek a változó szerkezetű, tudás- és készségalapú társadalomnak, amely mindnyájunk életére hatással van. Ma már nem elegendő, ha a tanárok ismeretközpontú teszteket iratnak a diákokkal, akik így csak azt tanulják meg, hogyan adjanak hosszabb vagy rövidebb, leíró válaszokat egy-egy kérdésre. A gyermekeinknek meg kell tanulniuk gondolkodni, értékelni, új megoldásokat találni és alkotni. Ezek azok a magasabb szintű készségek, amelyek országmérettől függetlenül minden olyan nemzet számára elengedhetetlenek, amely fejlődni akar és megfelelő társadalmi-gazdasági környezetet kíván teremteni az állampolgárai számára.

Kijelenthető, hogy az oktatás demokratizálódása és az emberek kreatív folyamatokba való bevonása jelenleg a legerősebb trend?

Teljes mértékben! Ha egy kellően támogató, mentoráló, erős oktatási környezetben olyan eszközöket adunk a diákok kezébe, amelyek az együttműködést és a kommunikációt szolgálják, kulcsfontosságú készségek elsajátítását tesszük lehetővé. A gyerekek megtanulnak felelősségteljesen együttműködni, kreatívan kifejezni magukat, és azt is, miként használhatják a különböző csatornákat és formákat, valamint saját digitális ismereteiket annak érdekében, hogy hatékonyan kommunikáljanak, vitatkozzanak egymással. Hiszek benne, hogy ezek az értékek az egész társadalom javát szolgálhatják.

Mi a CDSM legújabb fejlesztése?

A fejlesztéseink folyamatosan ugyanarra a hat elemre irányulnak: 1) a felhasználók bevonására, 2) tartalombővítésre, 3) kommunikációra és együttműködésre, 4) tanulói értékelésre, 5) a felhasználói élmény elemzésére, valamint 6) jutalmazásra és elismerésre. Ezek a CDSM digitális értékei. Meggyőződésünk szerint ezeket kell folyamatosan erősítenünk és fejlesztenünk annak érdekében, hogy hatékony tanulásélményt nyújthassunk. Ezeken felül alkalmazzuk és építjük be a Thinqi tanulásszervezési rendszerébe az IT-szcéna különböző területeinek vívmányait, mint például a gépi tanulás vagy a mesterséges intelligencia.

Épp most debütál az egyiptomi iskolákban a Thinqi által fejlesztett digitális tanterv. Milyen kihívásokat rejtett ez a feladat?

Ez egy hatalmas, mintegy 20 millió diákot és 2 millió tanárt érintő projekt, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mind a tizenkét iskolai évfolyam a mi tanulási platformunkat használja. Egyiptom oktatási minisztere egy karizmatikus oktatási szakember. Olyan akadémikus, aki egy progresszív oktatási modellt álmodott meg az országa számára. Az alaptantervük teljes mértékben megújul, hiszen egy ismeretalapú tantervet cserélnek készségalapúra. Egyiptomban, mint bárhol a világon, vannak kiváló és kevésbé jó infrastruktúrájú területek. Az egyiptomi kormány jelentős forrásokat fektet a szükséges digitális infrastruktúra kialakításába, hogy az összes egyiptomi gyerek és fiatal részesülhessen az elsőrangú digitális oktatás előnyeiből.
Mindemellett érdekes kulturális és nyelvi kihívásokkal is szembesültünk. De éppen ezek teszik élvezetessé a munkát, hiszen a siker érdekében nekünk magunknak is folyamatosan tanulnunk kell, új és hatékony utakat keresnünk, hogy közösen valósíthassuk meg a helyi oktatáspolitika céljait.
Egyiptom elkötelezettsége az oktatási rendszerük megújítása, ezáltal pedig a gazdaságuk szerkezetének átalakítása mellett példaértékű és inspiráló.

Ideális esetben mikor kapcsolódnak be egy efféle projektbe?

Lehetőség szerint a legelején, még a tervezési szakaszban. A CDSM oktatástechnológiai tanácsadást is nyújt, valamint részt vesz a minisztériumi és a civil kollégák felkészítésében is. Támogatást nyújtunk a digitálissá alakított tanterv és az ahhoz kapcsolódó pedagógiák implementációjában, továbbá segítünk lefektetni a pedagógusok digitális felkészültségét javító kereteket, és megalapozzuk azokat a digitális eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a folyamatos szakmai fejlődést és a legjobb digitális gyakorlatok alkalmazását az iskolákban.

Milyennek látják az egyiptomi pedagógusok technológiai felkészültségét?

Számos más partnerrel, például a Britannicaval vagy az egyiptomi oktatási minisztériummal közösen dolgozunk azon, hogy olyan tanárképzési rendszert alakítsunk ki, amely lehetővé teszi az egyiptomi iskolák számára a digitális pedagógiai eszközök alkalmazását.
Közvetlen tapasztalattal rendelkezünk a tanárok digitális kompetenciájának emeléséről általános tájékoztató rendezvényeken, szakmai eseményeken, valamint tréningeken keresztül. A kihívás abban áll, hogy megmutassuk a frissen végzett és a már tapasztalt tanároknak egyaránt, hogyan is néz ki a jó digitális tanulási és oktatási gyakorlat, és miként profitálhatnak ebből az iskolák és a diákok.

 ______________________________________________________________________________________

Engagement and Creativity – Digital Pedagogy to Shape Up Classrooms

Interview with Dan Sivak, Managing Director of CDSM Interactive Solutions Ltd

CDSM Interactive is the digital development company behind Thinqi, a British-born digital education platform that contributes its fair share to the global education revolution. Providing a full scale of services from digital curriculum provision to trainings to raise teachers’ digital competences, their solutions have already improved kids’ learning experiences in all Welsh schools in the UK and is now available to every Egyptian school too. At this year’s BETT Show in London, we met Dan Sivak, the managing director of CDSM who told us about their unique platform.

What demand called Thinqi into being?

The founders of the company are all educationists and set up the business about 18 years ago. We believe passionately that education should be the driving force and digital technology is a critical and enabling element. Thinqi is a learning management system (LMS), a strategically important digital application but unlike many IT companies that only have a very simple top-down approach to learning, our company wants to engage with teachers and learners. We are focused on providing a digital platform that provides teachers with effective tools to deliver a first class education from right across the pedagogic spectrum.  Thinqi provides tools that will effectively support behaviourist, cognitivist, and social constructivist models of teaching and learning; providing a digital education, where teachers and student have the opportunity to work and learn effectively.

And how can you engage students and teachers with your platform?

Thinqi is completely open to all major operating systems and all major mobile platforms and it is very easy to access in general.  To make it attractive, that’s where we work together with content partners like Encyclopaedia Britannica because digital content is a critical complementary service to the platform. We have to ensure that we provide the platform tools and the content experiences that students and teachers are familiar with from using the internet. So they expect and we make sure they get high quality digital learning experiences.

Could digital technology serve as a tool to somewhat substitute human labour? Regarding the globally evolving issue of the aging teacher workforce, it looks like a hot topic.

To be honest, this is a discussion that happens a lot but in our work I see a hugely blended model where teachers are critical and very much part of the configuration and landscape. I think any 21st century learning model approach to teaching and learning at a ministerial and policy level has to factor and utilise digital technologies to address these critical challenges of our time. This supposes that teachers of all ages will have to participate and work with digital learning technologies. I think and hope this is possible for many teachers. Certainly it will be for those that are devoted to their craft and are interested in providing an engaging, challenging and progressive education to and for their students.

What is the role of teachers in a digitally enabled blended education system?

Good question! Like in many areas of our personal and work life digital technologies can disrupt. They affect how we do things. The introduction of digital applications and systems into teaching and learning will of course represent change and to some this will be challenging. However, as a teacher I am always looking to learn and apply new methods, skills and knowledge that will help me improve the quality of my practice. I do this so that my students get the very best education and educational outcomes.  Therefore, if I see that digital content and digital applications can help me to engage students and connect them to their curricula then I will value the impact that digital has on my students and on my practice. Digital can support teachers to develop a number of effective methods and skills that they don’t get to do if they are that traditional notion of a teacher that only lectures from the front of the classroom. Teaching colleagues can facilitate, mentor and coach their students more regularly and more effectively utilising digital tools and services. They can address learner differentiation and learner diversity in ways that traditional ‘top-down’ methods could never hope to support. We see teachers as the key agent for effective change in any and all education models. So continuing professional development for teachers is important when utilising digital learning technologies in a national programme.

Does your way of encouraging kids to create their own content also serve the aim of onboarding and engagement?

It is very important for schools and teachers to understand that their students need tools that they can express their learning and their newly learnt skills with. We need to understand that today students will answer and participate in assessments very differently from yester-year. For example, students today in Wales are as likely to construct responses, responses by building computers, animating media outputs and developing software code as they are writing an essay or sitting a written exam.  By working independently or collectively with others to produce outcomes, demonstrates their new skills and knowledge really effectively. In doing this it develops their ability to become a productive contributor to the new structural economies, the knowledge and skills based economies that affect us all so profoundly. It is no longer okay for teachers to just produce knowledge-based tests and for students to become skilled in providing effective short or long form, narrative answers. Our children and young people need to be able to reflect, to evaluate, to innovate and to create. These higher order skills are critical to any country, any nation state, that values progress and seeks to provide strong socio-economic opportunities for its people

Would you consider democratising education and involving people in the creative process as the biggest trend now?

Absolutely. If you give collaboration and communication tools to young people as part of a supported, mentored context, a strong educational context, it will enable them and will contribute to them developing critically important skills and values. They learn how to participate responsibly, how to express themselves creatively, and how to effectively use channels, digital formats and their digital literacy skills to communicate and debate effectively.   I believe it will have a net positive effect on our wider society.

What is your latest development?

Our development is always continuous and iterative. We focus on 6 key themes and values:  1) onboarding, 2) content curation and creation, 3) communication and collaboration, 4) learner assessment, 5)user behaviour analytics, and 6) reward and recognition. These are CDSM’s digital values. These are the things we know we need to continuously enhance and develop to deliver effective digital teaching and learning experiences. We then take headline, cross cutting innovations of our industry such as Machine Learning(ML) and Artificial Intelligence (AI) and work out how they can improve our learning management system Thinqi.

Thinqi has recently developed digital curriculum for Egypt. What are the challenges of this work?

This is a huge project that affects up to 20 million students and 2 million teachers and we are privileged to be providing the learning platform to the whole k12 school estate. The Egyptian minister for education is a charismatic educationalist, an academic, who envisions a progressive education model for his country. The curriculum is in complete transformation as it is changing from a knowledge-based curriculum to a skills-based one. In Egypt, like everywhere, there are areas with access to good technology, skills and strong infrastructure but there are those areas where skills and technology are not so strong. The Egyptian government is investing heavily to implement the necessary digital infrastructure so that all Egyptian children and young people can benefit from a first-class digital education.
There are  interesting cultural and linguistic challenges too. These things though make the work a pleasure, because to succeed we are always learning, always considering new and effective ways of achieving the Ministry’s objectives together.
The ambition for the country in terms of   completely changing the education system in order to transform their economic productivity is fascinating and inspiring. is

When do you join such a project ideally?

Preferably at the beginning of the project, the planning phase. CDSM provides Ed-tech consultancy and advisory services and we support ministerial staff and their civil service colleagues. We provide digital support for the; implementation and support of digitally enabled curricula and their related pedagogies. The development and implementation of effective frameworks for the digital competence of teaching staff. As well as supporting and implementing the digital applications for the design and development of continuing professional development strategies for good digital practice in schools. These important areas directly contribute to the raising of standards and attainment in schools.

So do you also take part in the training of the Egyptian teachers? How prepared are they technologically?

We have chosen to work and invest together with a number of other project partners including Britannica and the Ministry of Education to develop the training and support required to support Egyptian schools and their adoption of the digital teaching and learning tools.
We have direct experience of developing teachers’ digital competencies; via national awareness events, stakeholder events and training workshops. The challenge is to show new and experienced teachers alike what good digital teaching and learning practice looks like and how it can benefit their schools and students by putting those new skills into practice.

 

videószerkesztő programokKreativitás az osztályteremben