Művészetek a tanulás szolgálatában

Csépe Valéria professzor asszony, az új Nemzeti alaptanterv tervezetét elkészítő Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport vezetője a Magyar Táncművészeti Egyetemen tartott előadást a művészetek oktatásbeli szerepéről, a tanulók képességkibontakoztatásának elősegítéséről a köznevelési intézményekben.

Csépe az MTA levelező tagja, a fejlődéspszichológia és az idegtudományok kutatójaként a művészetek agyunkra gyakorolt hatásairól beszélt, rámutatva, miért fontos, hogy például a zenei nevelés a mindennapi iskolai rutin részévé váljon.

A művészet örömet okoz, gyakorlása közben pedig számos biokémiai folyamat játszódik le az agyban. Az érzelmek által felszabadított vegyületek, mint például az adrenalin, a szerotonin, vagy a dopamin módosítják az ingerületátvitelért felelős szinapszisokat. Márpedig ezek a módosulások képezik a tanulás alapját. Tudományos értelemben az agy kapcsolati változásai jelentik a tanulást.

Számos más kompetenciához hasonlóan, a művészeti nevelésnek is az oktatás egészét kell áthassa, és minden tanórán meg kell jelenjen.

 

Csépe Valéria - Művészetek és képességkibontakoztatás
Kreativitás az osztályteremben