Lezárult az új Nat koncepciójának szakmai vitája

Tisztelt Látogatók!

 

Az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport 2018. augusztus 31-én tette közzé honlapján az új Nemzeti alaptanterv tervezetét, amelyet mintegy száz fős, pedagógiai szakértőkből, pszichológusokból és gyakorló tanárokból álló csapata készített az egy éven át tartó kutatási-fejlesztési munka eredményeként.  Arra kértük  az oktatással foglalkozó szakmai és társadalmi szervezeteket, valamint a pedagógusokat, a szülőket és a diákokat, hogy olvassák el a dokumentumot, majd osszák meg velünk véleményüket. Kérésünknek több mint 400 pedagógus, szülő, diák és szervezet tett eleget. A társadalmi vita keretében pedig további több mint száz hozzászólás érkezett az Emberi Erőforrások Minisztériumához.

Mindenkinek köszönjük, hogy közös ügynek tekintve az oktatást értékes hozzászólásával segítette munkánk további folytatását. Előremutató, konstruktív véleményükért külön köszönettel tartozunk a következő szakmai szervezeteknek:

AlterNat Egyesület
Anyanyelvápolók Szövetsége
Baranya Honismereti Egyesület
Bolyai János Matematikai Társulat
Civil Közoktatási Platform
Csontváry Képzőművészeti Stúdió Egyesület
Digitális Jólét Nonprofit Kft.
ELTE Tanárképző Központ
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
ELTE TÓK Ének-zenei Tanszék
ELTE TÓK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék
ELTE TÓK Matematika Tanszék
ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszék
ELTE TÓK Természettudományi Tanszék
ELTE TÓK Testnevelési Tanszék
Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Független Diákparlament
Gyomai Svábok Egyesület
Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Honismereti Szövetség, Pedagógiai Munkabizottság
Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesülete
Integritás Hálózat Egyesület
Jászsági Általános Iskola Hábor Gabriella Általános Iskolai és AMI Tagintézménye
Katolikus Pedagógiai Intézet
KDNP Oktatási Szakbizottság
Kiskassai Német Önkormányzat
Könyvtárostanárok Egyesülete
Magyar Diáksport Szövetség
Magyar Építészek Szövetsége
Magyar Földrajzi Társaság
Magyar Kémikusok Egyesülete
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Magyar Művészeti Akadémia, Képzési és Tudományos Bizottság
Magyar Néprajzi Társaság
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
Magyar Pedagógiai Társaság
Magyar Pedagógiai Társaság, Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Felelős Szakosztály
Magyar Pedagógiai Társaság, Kisgyermeknevelési Szakosztály
Magyar Pedagógiai Társaság, Pályaorientációs Szakosztály
Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
Magyar Rektori Konferencia, Pedagógusképzési Bizottság
Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre
Megyei Jogú Városok Szövetsége
MTA Közoktatási Elnöki Bizottsága
MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Drámapedagógiai Albizottság
MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága Didaktikai Albizottság
MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Pedagógusképzési AlbizottságNémet Nyelvtanárok Magyarországi Egyesülete
Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága
Nyelvtudásért – Országos Nyelvoktatási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesület
Ókortudományi Társaság, Latintanári Munkaközösség
Országos Szlovén Önkormányzat
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
PénzSztár Hazai és Határon Túli Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozási Versenye; a Versenyközpont és Szakértői Testület
Perekedi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Református Pedagógiai Intézet
Református Tananyagfejlesztő Csoport
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanárképzők Szövetsége
Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete
Teleszterion Kulturális Egyesület
Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete
Történelemtanárok Egylete
Új Pedagógiai Szemle
Villányi Német Önkormányzat
Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézmény

 

Köszönettel:

 

az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport csapata

 

 

Nyitókép: Tiszaszőlős, Dimitry Ljasuk

Az iskolában töltött idő ideális hossza