A gyermekek közötti különbség lehetőség, nem akadály

Az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport a pedagógusoknak nyújtott szakmai támogatás részeként Tantervi és módszertani útmutató füzetek címmel sorozatot indít, amelynek első kötete Hogyan igazodhatunk jól tanulóink eltérő sajátosságaihoz? címmel már elérhető elektronikus formában. A kiadvány útmutatóul szolgál a személyre szabott nevelést-oktatást folytató többségi iskolák pedagógusai számára arról, hogyan igazodhatnak jól a tanulók eltérő sajátosságaihoz. 

Miért van szükség differenciálásra? A tanulói diverzitás fogalma – a biodiverzitás koncepciójához hasonlóan – a tanulói sokféleséget, a tanulói utak sokféleségét és változatosságát jelenti. Ennek alapja a neurodiverzitás, amely az idegrendszer tipikus és atipikus fejlődésének és működésének felismerésén túllépve az emberi agy működésére olyan ökoszisztémaként tekint, amely számtalan fejlődési ösvényt kínál. A neurodiverzitás a normáltól az atipikusig széles skálán értelmezi mind a neuro-, mind a szociokognitív folyamatokat, és természetesnek, nem pedig rendellenesnek tekinti a tanulók eltérő szükségleteit. Emellett a tanulók erősségeire fókuszál, valamint hangsúlyozza a támogató szociális közeg kiemelkedő jelentőségét a fejlődésben.

Ennek a megközelítésnek a megértése és elfogadása azért lényeges a pedagógusok számára, mert akkor juthatnak közelebb az inkluzív oktatás elméletéhez és gyakorlatához, ha el tudják fogadni, hogy a tanulók közötti különbségek természetesek. Így adható megfelelő pedagógiai válasz a tanulók sokféleségére, és így jöhetnek létre azok az iskolák, amelyek a gyermekek közötti különbségekre inkább lehetőségként, semmint akadályozó tényezőként tekintenek, és a tananyagot, valamint a tanítási módszereket a tanulók szükségleteihez igazítva, rugalmasan alakítják. 

A Hogyan igazodhatunk jól tanulóink eltérő sajátosságaihoz? című útmutató füzet részletesen bemutatja, mi a jelentősége az iskolában kialakult kultúrának, az egyéni tanulási utaknak, melyek az optimális tanulási utak kialakításának elvei. Sorvezetőül szolgál a differenciált tanulásszervezés gyakorlati kérdéseiben, a személyre szabott, fejlesztő értékelés terén, és bemutatja a többi között a támogató teamek feladatát, kompetenciáit is.

Digitális oktatóprogramok