Oktatás 2030

INNOVÁCIÓ

FEJLESZTÉS

TÁMOGATÁS

BEMUTATKOZÁS

Az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport küldetése a magyar köznevelés tartalmi megújításának szakmai támogatása. Ennek keretében olyan fejlesztési feladatokat lát el, amelyek megalapozzák a bizonyított tudományos eredmények gyakorlatba történő átfordítását, a tanítás és tanulás innovatív átalakulását, segítve ezzel Magyarország köznevelésének rugalmas alkalmazkodását a társadalmi és gazdasági elvárások gyors változásához.
A kutatócsoport feladata, hogy az oktatás-nevelés korszerű tartalmát meghatározni képes valamennyi terület – oktatáskutatástól a tanulástudományokig – hozzájáruljon Magyarország alap- és középfokú oktatásának felemelkedéséhez. Küldetése, hogy a nevelés és oktatás alapelveinek, általános kereteinek, konkrét oktatási és fejlesztési feladatainak és nevelési céljainak korszerű továbbfejlesztésére tudományosan megalapozott, adatokkal, elemzésekkel alátámasztott konkrét és koherens javaslatot dolgozzon ki és tegye azt a szakpolitika és az érintettek (pedagógusok, tanulók, szülők) számára hozzáférhetővé.
Az EFOP 3.2.15_VEKOP-17- 2017-00001 számú, „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési- értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projekt támogatásával az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport a köznevelés tartalom- és tantervfejlesztés feladatainak megvalósításában vesz részt. A projekt keretében végzett munka fő célja a Magyarország nemzeti alaptantervének korszerűsítését célul kitűző szakpolitikai feladatok szakmai megalapozása, előkészítése, sokrétű elemzésre, valamint értékelésre, eredményességi mutatókra és nemzetközi példákra támaszkodó javaslatrendszer kialakítása.
A projekt keretében folyó szakmai munkát Csépe Valéria akadémikus irányítja, a fejlesztést végző szakértői csoportok vezetője Katona Nóra (Curriculum) PhD, dr. habil., Ádám Péter PhD (Tanulásterület) és Juhos István PhD (Okostanterv). A szakmai munka sarokpontjait jelentő feladatok fejlesztési dokumentációja a projektben vállalt ütemterv szerint 2017 decembere és 2019 márciusa között készül el.